Portfolio } Polska

Galowice - Muzeum Powozów

Muzeum znajduje się na terenie dawnych dóbr rodziny von Lieres und Wilkau, w dawnym zespole folwarcznym w zabytkowym, szachulcowym spichlerzu z 1730 roku.