Aktualności

20 06 2013

Górski Ogród Botaniczny IOP PAN

Fotografie mojego autorstwa zostały wykorzystane do stworzenia folderu informacyjnego Górskiego Ogrodu Botanicznego im. Mariana Raciborskiego Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Zakopanem.

Folder ten powstał w ramach zakończenia projektu "Ochorna górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i wprowadznie na stanowiska" (POIS.05.01.00-00-152/09-01) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Folder będzie po raz pierwszy pokazany w trakcie Dnia Otwartego Laboratorium GHodowli Roślin Górskiego Ogrodu Botanicznego 26 czerwca w godzinach 12:00-15:00 ul. Antałówka 13, Zakopane.