Aktualności

09 07 2014

Górski Ogród Botaniczny IOP PAN

Od przeszło miesiąca jestem koordynatorem prac związanych z organizacją dnia otwartego Górskiego Ogrodu Botanicznego. Jest to końcowy etap projektu nr POIS.05.01.00-00-152/09-00 pt.: „Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne”.

 

Więcej o projekcie możecie przeczytać na stronie IOP PAN.

 

Do moich obowiązków należało między innymi przygotowanie materiałów promocyjnych, nadzór nad pracami, przygotowanie kolokecji roślin, współpraca z drukarniami oraz koordynacja pracy pozostałych osób zaangażowanych w ten projekt, a nawet wybór menu, które serwowane będzie w czasie cateringu. Ponadto, miałam zaplanować i przeprowadzić warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty z fotografii przyrodniczej. 

Dodatkowo zaprojektowałam nowe etykiety roślin oraz wykonanłam do nich fotografie. Dzięki czemu nawet osoby nie zaznajomione z botaniką będą mogły zobaczyć jak konkretny gatunek wygląda podczas kwitnienia, dowiedzieć się na jakich wysokościach w Tatrach rośnie, w jakich górach świata występuje i kiedy kwitnie. W ten sposób opisanych zostało ponad 400 gatunków górskich roślin. Powstały także etykiety siedliskowe, które opisują najważniejsze siedlsika w Tatrach np. lasy dolnego i górnego regla, wysokogórskie łąki nawapienne, torfowiska wysokie itd. Ponadto, wraz z Magdą C. zaprojektowałyśmy cztery postery informacyjne o Tatrach, piętrowości roślin, roślinach szczególnych (endemitach, reliktach, gatunkach inwazyjnych i zagrożonych) oraz torfowisku wysokim. 

 

Górski Ogród Botaniczny oficjalnie na nowo otwarty zostanie 10 lipca 2014 roku. 

Program Dnia Otwartego:

 

10:00 – Dyrektor IOP PAN prof. dr hab. H. Okarma: Otwarcie

10:15 – Dr P. Olejniczak: Założenia i zadania projektu „Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne”

10:30 – Zwiedzanie Górskiego Ogrodu Botanicznego

11:00 – Spotkanie nieformalne z poczęstunkiem

11:30 – Gry i zabawy edukacyjne dla grup dzieci i młodzieży oraz gości indywidualnych

14:00 – Warsztaty fotografii przyrodniczej dla dzieci i młodzieży

 

Górski Ogród Botaniczny stanowi integralną część Tatrzańskiej Stacji Terenowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Jest najmniejszym ogrodem botanicznym w Polsce, który został założony jako alpinarium w latach 1887-1953Na obecnym miejscu Ogród istnieje od 1953 r. Jego tworzeniem zajmowali się m.in.: Marian Raciborski, Stanisław Witkiewicz, prof. Władysław Szafer, Bronisława Dłuska (siostra Marii Skłodowskiej-Curie), prof. Konstaty Stecki, Juliusz Zborowski oraz Zofia Radwańska-Paryska.