Aktualności

02 12 2013

Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury – 2013-2016

Fotografie mojego autorstwa zostały wybrane do reprezentowania polskiej przyrody w katalogu opisującym projekt "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury – 2013-2016". 

Projekt ten realizowany jest przez Centrum Kultury Wrocław Zachód.

Ideą  bezpłatnego,  integracyjnego  i  międzypokoleniowego cyklu projektów pod hasłem „Wykluczeni  z  kultury”  jest  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  osób  starszych  i  niepełnosprawnych, a w  szczególności  promocja  pełnego  uczestnictwa  w  kulturze  i  działaniach  twórczych  osób z dysfunkcjami wzroku lub słuchu oraz ich rodzin.

Więcej o prjojekcie dowiecie się ze strony:

Wykluczeni z kultury