Aktualności

08 02 2015

Kodeks wiedzy i etyki handlu z krajami globalnego Południa

"Kodeks wiedzy i etyki handlu z krajami globalnego Południa" to trzecia publikacja książkowa, którą uzupełniają i ozdabiają moje fotografie. Jedno ze zdjęć trafiło nawet na okładkę :) 

O tym co zawiera książka przeczytajcie w jej wstępie, który we fragmentach cytuję poniżej:

Handel międzynarodowy stanowi obecnie coraz ważniejszy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Wywiera bowiem ogromny wpływ na ich gospodarkę narodową i dynamikę jej wzrostu, gwarantuje korzyści, których osiągnięcie w warunkach gospodarki zamkniętej byłoby niemożliwe. Zagraniczna wymiana umożliwia realizację zysków i korzyści płynących z udziału w międzynarodowym podziale pracy, specjalizacji i współpracy przemysłowej. Ponadto pozwala omijać ograniczenia wynikające z braku lub rzadkości występowania niektórych surowców naturalnych i rozszerza rynek zbytu. Z drugiej strony, specjaliści wskazują, że różnice wynikające z odmienności kultur, a więc tradycje, wyznawana religia i dominujące przekonania bardzo mocno oddziałują na nasze zachowanie, jak również percepcję i rozumienie świata. 

Oddajemy w Państwa ręce broszurę omawiającą trzy podstawowe zagadnienia w zakresie praktyki handlu z krajami globalnego Południa. Zawarte zostały w niej informacje o problemach i wyzwaniach krajów rozwijających się, wskazówki dotyczące praktyk w komunikacji międzykulturowej oraz etyczna refleksja nad tym, co powinno być ważne, gdy handlujemy z państwami o słabszej pozycji gospodarczej. 


W imieniu swoim oraz Stowarzyszenia Projekt Orient zapraszam do lektury.