Prasa

07 02 2012

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Allium ursinum jest gatunkiem prawnie chronionym. Najczęściej spotykamy go na pogórzu i w niższych partiach gór, choć istnieją pewne stanowiska rozproszone na nizinach. Gatunek ten często rośnie na glebach wilgotnych, gliniastych i bogatych w związki mineralne.

Dotychczas z rejonu Tatr odnotowano tylko dwa stanowiska: jedno z części polskiej - Zadnia Kopka, a drugie ze Słowacji - prawdopodobnie błędnie opisane z Doliny Suchej Sielnickiej, oraz z rejonu Podtatrza - ,,Las Chałubińskich''. W latach 2004-2008 w trakcie badań terenowych odnaleziono 6 nowych stanowisk tego gatunku Ryc. 1. Nowo odkryte populacje znajdują się na wysokości od 870 do 1020 m n.p.m. Usytuowane są one głównie wzdłuż potoków, na glebie o pH 6,3-7,5. Liczebność populacji szacowana jest od kilkunastu do kilkuset kęp.

Wśród gatunków najczęściej towarzyszących  można wymienić m.in.: Acer pseudoplatanusAlnus incanaDentaria glanulosaGeum urbanumOxalis acetosellaPrimula elatiorUrtica dioica oraz Aegopodium podagrariaAllium ursinum jest pozostałością dawnych lasów bukowych z rzędu Fagetalia sylvaticae, które kiedyś rosły w Kotlinie Zakopiańskiej.

Odkrycie nowych stanowisk Allium ursinum przyczyniło się do poszerzenia naszej wiedzy w zakresie rozmieszczenia tego gatunku i składu gatunkowego niższych położeń Tatr oraz Podtatrza.

Artykuł pt: Nowe stanowiska czosnku niedźwiedziego Allium ursinum L. na granicy Tatr i na Podtatrzu opublikowany w kwartalniku Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody wydawanym przez Biebrzański Park Narodowy jest efektem wieloletnich badan terenowych prowadzonych przeze mnie oraz A. Delimat i E. Walusiaka na terenie Tatr. 

 

Zapraszam Was do lektury:

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody tom 31 (01) 2012