Aktualności

21 12 2012

Problemy współczesnej Afryki

Opublikowana została książka pt.: "Problemy współczesnej Afryki. Szanse i wyzwania na przyszłość", której okładkę zdobi fotografia mojego autorstwa. 

pod redakcją Katarzyny Jareckiej-Stępień, Jakuba Kościółka

Kraków: Księgarnia Akademicka  2012

Na  książkę, którą Redaktorzy oddają w ręce Czytelników, złożyło się jedenaście wybranych tekstów młodych badaczy. Ich spoiwem jest kontynent afrykański, aczkolwiek zainteresowania Autorów są zróżnicowane. Stąd też różnorodność poruszanej problematyki, zawsze jednak oscylującej wokół ciekawej, a często dramatycznej współczesności – czy to będą transformacje w  arabskiej Afryce Północnej, konflikty zbrojne w Rogu Afryki i próby ich zażegnania, szanse na przyszłość i wyzwania Afryki Środkowej, czy tożsamość chrześcijańska Czarnej Afryki oraz marginalizacja Pigmejów. Autorzy – w oparciu o rzetelny warsztat badawczy – omawiają szerokie spektrum zagadnień z perspektywy politologicznej, socjologicznej, etnograficznej, kulturoznawczej. 

Gorąco polecam :)