Prasa

23 08 2012

Przyroda Polska

W miesięczniku Ligi Ochrony Przyrody - "Przyroda Polska" nr. 8 (2012) opublikowano artykuł mojego autorstwa pt.: "Tatrzańskie goryczki".

Artykuł znajduje się dokładnie po środku magazynu na stronach 20-21. Opatrzony jest kilkoma zjędiami. Niestety jedno z nich zostało pomyłkowo źle opisane. Zdjęcie przedstawia goryczkę klusi a podpisane jest jako goryczka trojeściowa.

W artykule przeczytać można o kilku najciekawszych gatunkach goryczek, które upiększają Tatry od wczesnej wisony aż do jesieni. Zapraszam do lektury.